Triễn lãm nước ngoài

VNEES hợp tác với các ban tổ chức uy tín trên thế giới như MMI, IMAG, ICVEX đưa các đoàn doanh nghiệp trong nước sang thăm quan.

Ngoài các dự án triễn lãm trong nước, VNESS còn hợp tác với các ban tổ chức uy tín trên thế giới như MMI, IMAG, ICVEX … để đưa các đoàn doanh nghiệp trong nước sang thăm quan, tham dự các sự kiện, triễn lãm khoa học công nghệ ở nhiều quốc gia trên thế giới.