Triễn lãm trong nước

VNEES phối hợp với các bộ nghành và các thương hiệu nổi tiếng trên toàn thế giới tổ chức các triễn lãm chuyên ngành về KHCN.

Tại Việt Nam, VNEES phối hợp với các bộ nghành và các thương hiệu nổi tiếng trên toàn thế giới tổ chức các triễn lãm chuyên ngành về khoa học, công nghệ nổi bật là analytica Vietnam - triễn lãm quốc tế về thí nghiệm phân tích, công nghệ sinh học và chuẩn đoán.