Sứ Mệnh

Đối tác tin cậy của bạn

VNEES là đối tác tin cậy của bạn để làm tiếp thị và quản lý dự án cho cả hội chợ thương mại ở nước ngoài và tại Việt Nam. VNEES cung cấp cho khách hàng sự hoàn hảo và trọn gói dịch vụ cho các hoạt động hội chợ thương mại ở nước ngoài: kết nối - kinh doanh du lịch - kết hợp kinh doanh