Tầm nhìn

Đưa thương hiệu Vnees ra toàn cầu

Đưa thương hiệu VNEESTHER trở nên nổi tiếng trên toàn thế giới bằng cách trở thành Đại lý và Đối tác duy nhất của các công ty hội chợ thương mại toàn cầu. Làm cho một liên doanh hoặc hợp tác với các công ty hội chợ thương mại trên toàn thế giới để tổ chức triển lãm thương mại quốc tế tại Việt Nam như phân tích Việt Nam của IMAG, Đức.